Napoleon Bonaparte til Hest – fra bogen Jacques-Louis David – Empire to Exile, Philippe Bordes

Napolen blev f¯dt p Korsika 15. august 1769 Efter at have vÊret f¯rste konsul blev Napoleon Bonaparte i 1804 fransk kejser. I 1796 blev han gift med JosefinÈ Beauharnais.
Ca. 1809-1810 giftede han sig igen denne gang med Êrkehertuginde Marie-Louise af Habsburg, der i 1811 f¯dte ham en s¯n, der d¯de i en ung alder.Napoleon Bonaparte tabte et afg¯rende slag ved Leipzig 1813 og blev 1814 i Fontainebleau tvunget til at abdicere. Han blev forvist til Elba. I marts 1815 vendte han tilbage og fors¯gte at reetablere kejserd¯mmet (de 100 dage). Efter slaget ved Waterloo den 18. juni 1815 overgav han sig til den britiske regering der forviste ham til ¯en Sankt Helena. Her levede han til sin d¯d den 15. maj 1821.